Wyścig do Berlina (Race to Berlin)

Wyścig do Berlina przedstawia ostatnie miesiące II wojny światowej w Europie. Po wylądowaniu w Normandii i wydaleniu wojsk niemieckich z Francji armie zachodnich aliantów z zachodu przekroczyły granice III Rzeszy i przygotowały się do posunięcia naprzód Renu. Na wschodzie potężna Armia Czerwona przygotowała się do ostatniej ofensywy przeciwko stolicy nazistowskich Niemiec, Berlinie. Obaj sojusznicy oczekiwali wyścigu o ostateczne zwycięstwo.

Gracze wcielają się w dowódców armii radzieckiej i alianckiej i walczą o laury zdobywców stolicy III Rzeszy. Ponadto zarządza armiami niemieckimi stojącymi naprzeciw ich sojusznika (dowódca Armii Czerwonej dowodzi wojskami niemieckimi na froncie zachodnim, przywódca aliantów zachodnich dowodzi wojskami niemieckimi na froncie wschodnim), których celem jest zatrzymanie ich wojsk w drodze do Berlina. Ponadto gracze próbują zająć ważne regiony Niemiec, którymi następnie zarządzają siły okupacyjne.

Wynik wyścigu do Berlina zależy zatem od powojennego promienia obszarów okupacji mocarstw – zwycięzcy drugiej wojny światowej, która ukształtowała równowagę sił podczas zimnej wojny.